Sufi nedir?

Sufi, Sözlükte "yün ve aba giyen" anlamına gelen Sufi, Tasavvufta, gönlü saf kişi, eren, ermiş, nefsinden fani, Hak ile baki; Zahirde halk ile, batında Hak ile olan; nefsinde ölen Hak ile diri kalan demektir Türkçe'de sofu kelimesi sufi anlamında kullanıldığı gibi mutaassıp, ham ruhlu, dinin özünden habersiz, şekilci ve katı kişi, softa anlamında da kullanılmaktadır.

Sufilik; Cemaat hayatında Musevilikle birlikte zuhur eder. Musevi Mukaddes kitapları Sufilik kelimesi yerinde (Peygamberlik) kelimesini kullanır, Sufiler zümresine (Peygamberler zümresi) der. Bu mevzudaki Peygamberliğin manası ilham ehli olmaktır.

Sufiliğin vasıfları nelerdir?

1- Hakk’ı ve halkı sevmek,

2- Rikkatli olmak,

3- Halka acımak, onlar için çalışmak,

4- Hakk’a ve halka tam bağlı ve sadık olamak,

5- İmanın bütün hakikatlerine vakıf olmak

6- Allah’a bütün mevcudiyeti ile teslim olmak.

Son eklenenler